Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lipca 2018 10:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 18 załączników 18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

„Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na terenie Gminy Głogów oraz budowa rurociągu tłocznego z Gminy Jerzmanowa”

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej

Logowanie