Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 sierpnia 2018 10:04 | wersja 4 | Ten dokument ma 20 załączników 20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

„Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na terenie Gminy Głogów oraz budowa rurociągu tłocznego z Gminy Jerzmanowa”

Dodano w dniu 20.07.2018 r. - Informacja z otwarcia ofert.pdf

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej

Logowanie